Főoldal
Kontakt
15. decembar 2018. subota

Gradska biblioteka

Gradska biblioteka Gradska biblioteka u Senti koja od 1977. godine radi u okviru senćanskog Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”, obavlja svoje zadatke u oblasti bibliotečke delatnosti kao istaknuta ustanova Mađarskog nacionalnog saveta na delatnoj površini od 650 m2, sa dve područne ispostave na Gornjem Bregu i u Tornjošu, te sa senćanskim Domom stvaralaštva koji joj stoji na raspolaganju, on-lajn bazom podataka, zavičajnom zbirkom, dečjim kutkom, kao i sa ukupno 8 bibliotekara i jednom čistačicom. Ona je ujedno i jedna od fundamentalnih ustanova kulture naše uže i šire zajednice. Bibliotečki fond od preko sedamdeset hiljada knjiga čine knjige za decu i omladinu, beletristika i stručna literatura, kao i mnoge važne zavičajne publikacije na srepskom i mađarskom jeziku.

Biblioteka i čitaonica

Senćanski Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš” osnovan je 1977. objedinjavanjem Muzeja, Doma kulture, dva bioskopa i centra za obrazovanje odraslih, tzv. Radničkog univerziteta, uz osnivanje zajedničke stručne službe. Cilj ovog modela javne kulture je objedinjavanje stremljenja ka kulturi, javnoj reprezentaciji i zajedničkom suživotu i samodelatne prakse lokalnog stanovništva sa institucionalnim sistemom, kao i sa potrebom da njegove zgrade za Senćane, za aktivnu i kreativnu praksu dobrovoljno organizovanih grupa, postanu takav lokalitet koji će biti u stanju da obezbedi dinamizaciju i oživljavanje kulturnog i obrazovnog života celokupne regije.
Gradski muzej je osnovan posle II svetskog rata, a u sedamdesetim godinama XX veka on se u saglasju sa svojim statutom transformisao u regionalni muzej Potisja i naučnu ustanovu čiju osnovnu aktivnost čine istraživanje svih grana etnografije, prikupljanje dokumenata i muzealnih predmeta, njihova obrada i prikazivanje. On raspolaže i značajnim zavičajno-istorijskim materijalom iz okoline. U njegovom okrilju se 1952. razvila i Senćanska umetnička kolonija, a u devedesetim godinama XX veka pak Vojvođanski mađarski arhiv narodne muzike. Gradska biblioteka, koja uprkos tome što raspolaže fondom od preko sedamdeset četiri hiljade bibliotečkih jedinica, te pored same centralne biblioteke i sa dve bibliotečke ispostave (Gornji Breg, Tornjoš) odnosno dve manje ekspoziture (Bogaraš, Kevi), ne spada u najveće javne biblioteke u Vojvodini, ali je istovremeno jedna od malobrojnih u kojima je izvršena kompleksna tehnizacija bibliotečkog rada. Bogata je i Zavičajna zbirka biblioteke. Na Radničkom univerzitetu mesto je dobio i Senćanski konsultativni centar zagraničnog dopisnog odseka Fakulteta za hortikulturu Korvinovog univerziteta. Dom kulture može da pokaže lepe rezultate kako na planu informisanja, tako i u informativnoj i kreativnoj sferi. Tu deluje i Senćansko mađarsko kamerno pozorište i Senćanska pozorišna družina. Najznačajnije priredbe ustanove su: „Praznik naših tradicija”, Senćanski festival pevane pesme, Etnopripovedačko takmičenje „Kalmanj Lajoš”, zbivanja vezana za Senćansku umetničku koloniju, tradicionalno Etnografsko savetovanje Gradskog muzeja, itd.
Kontakt
Poštanska ulica br. 18, Senta
024/811-266
konyvtar@tlkk.org
45.929394,20.086588

 

Könyvtár és olvasóterem