Градска библиотека

Градска библиотека у Сенти која од 1977. године ради у оквиру сенћанског Културно-образовног центра „Турзо Лајош”, обавља своје задатке у области библиотечке делатности као истакнута установа Мађарског националног савета на делатној површини од 650 м2, са две подручне испоставе на Горњем Брегу и у Торњошу, те са сенћанским Домом стваралаштва који јој стоји на располагању, он-лајн базом података, завичајном збирком, дечјим кутком, као и са укупно 8 библиотекара и једном чистачицом. Она је уједно и једна од фундаменталних установа културе наше уже и шире заједнице. Библиотечки фонд од преко седамдесет хиљада књига чине књиге за децу и омладину, белетристика и стручна литература, као и многе важне завичајне публикације на срепском и мађарском језику.