Pályázat

CSSP-NEPTANC-HT-2020-0113

A zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ számára rendkívül jelentős segítségnyújtásnak tekinthető a Csoóri Sándor Alaptól kapott néptánctámogatási pályázati forrás. Zenta községben – amely a Tisza menti magyarság kulturális, oktatási központjának számít – hosszas próbálkozások után csak 2010 környékén alakult meg Baráth Hajnal Anna vezetésével az Ispiláng gyermeknéptánccsoport. A megalakulást követően Zenta község támogatásával folyamatos a magyar néptánc és a népművészet ápolása és hagyományának terjesztése a fiatal generáció körében. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a néptáncoktatás nagyszámú érdeklődőt vonzott, ezért három korcsoportot kellett kialakítanunk. Így elmondhatjuk, hogy kb. 90 gyermek vett részt az intézményes néptáncoktatásban. Ez az örvendetes népszerűség azonban komoly pénzügyi terhet is jelentett művelődési központunk részére. Ebből fakadóan nagy hálával tartozunk a Csoóri Sándor Alapnak és Magyarország Kormányának, hogy támogatásával nagymértékben hozzájárult a zentai néptánccsoport megtartásához és fejlesztéséhez. Összességében elmondhatjuk, hogy a jelen pályázat lehetővé tette az oktatók és a koreográfus tiszteletdíjának kifizetését, az élő népzenei kíséret biztosítását, valamint az autóbusz költségeinek finanszírozását.

A 2020–2021-es évadban a Csoóri Sándor Alap által biztosított támogatás révén jelentős fejlesztéseket tudtunk megvalósítani a néptáncoktatás terén. A megvalósított támogatás célja és eredményei közötti összefüggések bemutatásakor elsőként szeretnénk kiemelni, hogy egy koreográfus-tánctanárt hívtunk meg egy új koreográfia betanítására. Ez a cél sikeresen megvalósult. A támogatásból elszámolt összeg 311.080 forint. A dologi kiadások a nagyobb részét teszik ki a megvalósított eredményeknek. A néptáncoktatók tiszteletdíját, melyet a művelődési központ biztosít a Csoóri Sándor Alap támogatásából egészítettük ki 311.120 forint összegben. Néptáncoktatóink magas színvonalú munkájához jótékonyan járult hozzá a pályázati támogatás, és kiszámíthatóvá, az intézmény számára biztonságosan finanszírozhatóvá tette az oktatói díjak kifizetését. Számos alkalommal vásároltunk élő népzenei szolgáltatást. A népzenei kíséret költségei a különböző rendezvényeken és a főpróbákon 388.900 forintba kerültek. Ezt a szolgáltatást az adott évadban több rendezvényen is szükségessé vált igénybe vennünk, hiszen néptánccsoportunk számos fesztiválon, nemzeti megemlékezésen, néptáncversenyen mutatkozott be. Mivel néptánccsoportunk nemcsak Zentán, hanem a környező községekben is bemutatkozott, ezért nagy segítséget és biztonságot jelentett számunkra az autóbusz útiköltségének megtérítése a pályázati forrásból. Ezen tétel 388.900 forint volt. A projekt összköltsége 1.400.000 forintot tett ki, amelyet maradéktalanul felhasználtunk, és a zentai néptáncoktatás hosszútávú fejlesztésére fordítottunk.