Városi könyvtár

Felhívás az Énekelt Versek XXVII. Zentai Fesztiválján való részvételre

Petőfi Sándor-emlékévre, valamint a himnusz születésének 200. évfordulójára a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és Zenta Önkormányzata közreműködésével, a MOZDULJ! PETŐFI! – a Petőfi 200 vajdasági programsorozatához csatlakozva XXVII. alkalommal rendezi meg az Énekelt Versek Zentai Fesztiválját 2023. május 15-e és 21-e között, amelynek idei díszvendége Móger Tímea költő, újságíró.

A szervezők ezúttal is bemutatkozási lehetőséget kínálnak mindazoknak a szólistáknak és együtteseknek, akik, illetve amelyek énekelt verseket adnak elő saját megzenésítésükben. A versenyen való részvétel feltétele, hogy a benevezők műsorán három megzenésített vers szerepeljen:

– ezek közül az egyik Móger Tímea Tájzeneszó vagy Negyven felett című költeménye legyen,

– egy versenyszám Petőfi Sándor szabadon választott költeménye legyen,

– egy pedig a versenyző által választott vers.

A versenyt 2023. május 19-én 16 órától a zentai Művelődési Házban a műfaj legkiválóbb képviselőiből álló zsűri előtt rendezzük meg.

A fesztivál a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű regionális rendezvénye.

A verseny fődíjai: 1. díj: 25 000 dinár; 2. díj: 20 000 dinár; 3. díj: 15 000 dinár. Az első díjazott fellépési lehetőséget kap a fesztivál gálaműsorán, amelynek díszvendége a Kaláka együttes.

A zsűri tagjai: Radványi Balázs énekes-zenész, a Kaláka együttes tagja, a zsűri elnöke (Budapest), Verebes Ernő zeneszerző, költő (Zenta–Budapest), Török Máté verséneklő, a Misztrál együttes tagja (Budapest) és Móger Tímea költő, újságíró (Doroszló).

Jelentkezni: 2023. április 10-éig lehet. A felhívás megtekinthető a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapján (www.vmmi.org, Felhívások menüpont), ahol a versszöveg is megtalálható.

Jelentkezési lap itt tölthető ki: https://forms.gle/hqdvCe5pWYf2qo9K8

Minden versenyzőről várunk egy jó minőségű fényképet is!

A versenyzők számára szállást és étkezést biztosítanak a szervezők. A jelentkezési űrlap kitöltésével a versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a versenyt rögzítjük, és a hangfelvételeket a későbbiekben a televízió sugározza, illetve elérhetővé tesszük az így készült videókat.

Bővebb információ Baráth Hajnal Annánál (hajnal.anna84@gmail.com) kapható.

KÖTELEZŐ VERS

Tájzeneszó

Barnuló levelek

Között a 

Rozsdaszív örök 

Dallal jöttünk

A világra

Fölöttünk hiába

,,Végzetszél fütyül”

Naptény a levélre

Ül

Hül(l)ő kezek izmain

Gyöngyöző formalin

Megmar

Megmarad

Ami marasztaló

Szabad gyök-

Ér

Amelyik fogódzik

Körbeér

Ég a földdel

Összefér

Kéz kezet

Ér-

Falon

Fehér galamb

Élete jel

Ha néma vagy

Az élet tettekkel

Jelel

Felel

Felél

(Há)borúnak

Vége-dal

Születik velünk

A világra

Szíve

Augusztusi éj

Színe

Galambfehér

Táj- lélek

Nem ismer

Más dalt

Belül szól

Szembeszél

Ha elhallgattatod

(Besz)él

Negyven felett

Negyven felett

A szerelemnek

Nyers hús

Szaga van

Magam

Egy hatalmas

Hantában

A karomat

Széttárom

És elviszem

Ólomlábon

Jön

Megy a tavasz

Szemem fakítja

A nap

Hátamban a szél

Forgatja a kést

A bordák

Húsba állnak

Az elmúlással

Nincs vége

A világnak

Negyven felett

Jó lenne

Hozzám bújni

A puhára esést

Megtanulni

Ha a kevés

A szeretet

Szeretni eleget

Negyven felett

Nem illik

Az asztaltól

Felállni

Nem kivárni

Amíg felfordul

A gyomor

Míg utolér

A léleknyomor

Negyven felett

Már el lehet

Várni

Nyomják testemet

Falnak

Amikor szeretni

Akarnak

Nincs

Sok idő

Amíg erő

Van

Ne bánts

Megadom magamVárosi könyvtár

Felhívás a XXVIII. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen
való részvételre

Kálmány Lajos (1852–1919) vidékünk első néprajzkutatója, a modern magyar folklórtudomány egyik megalapozója és Borbély Mihály beodrai mesemondó halálának 70. évfordulójára emlékezve a Zentai Önkormányzat és a zentai Városi Könyvtár huszonnyolcadik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt. Az elődöntőit április utolsó hetében öt körzetben: a Bánságban (Muzslya), Nyugat-Bácskában (Bácskertes), Közép-Bácskában (Temerin), Észak-Bácskában (Hajdújárás) és a Tisza mentén (Zenta), döntőjét pedig 2023. május 27-én délelőtt 9 órai kezdettel a Zentai Alkotóházban szervezi meg. A jelentkezők korhatár nélkül a következő három kategóriában versenyezhetnek:

1. Előadóművészi kategória: egy népmese előadása. A versenyszám műsorideje legfeljebb 5 perc lehet. Korcsoportok:

a) óvodás korosztály,

b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások),

c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok),

d) 15–18 éves korosztály (középiskolások),

e) a felnőttek korosztálya.

2. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória: tréfás mesék.

Borbély Mihály (Beodra, 1882 – Egyházaskér, 1953) mesemondó halálának 70. évfordulójára emlékezve az idei verseny kiemelt mesei műfaja a tréfás mese. E meseműfaj szövegeit javasoljuk a rajzpályázathoz és a népmesék gyűjtéséhez is. 

Vidékünk mesekincsének a legdominánsabb műfaja a tréfás mese. Az ide tartozó történetek humorát a szereplők (ostoba, furfangos, rossz erkölcsű vagy különc emberek és asszonyok, katonák, vénlányok, papok, szolgák, cigányok stb.) sztereotipizált jelleme, továbbá a cselekmény váratlan fordulatainak helyzetkomikuma adja. A mesei műfajok közül talán a tréfás mesék maradtak legtovább életben, kis szerencsével napjainkban is gyűjthetők. 

Ebben a kategóriában műsoridő-korlátozás nincs.

3. Képzőművészeti kategória: A Kóbászeső, aSzëgény embër kakaskája és a Munkacsere című mesék illusztrálása a következő képzőművészeti technikák alkalmazásával: tempera, vízifesték, zsírkréta (viaszpasztell), tus, illetve ezek kombinációi. Az ezektől a technikáktól való eltérést a szakmai zsűri nem veszi figyelembe.

Az alkotások mérete a következő legyen:

  • óvodások és alsós diákok: 4-es méretű rajzpapír,
  • felsősök és középiskolások: 5-ös méretű rajzpapír.    

Kérjük szépen, a munkákat passepartout (papíroskeret) nélkül beküldeni.

Az ajánlott mesék forrása:

1. Kóbászeső (Egyházaskér), mesemondó Borbély Mihály. 

In: Katona Imre (szerk.): Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése.

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1976. 231. oldal.

adattar.vmmi.org/fejezetek/492/03_kopesagok.pdf

2. Szëgény embër kakaskája (Székelykeve), mesemondó Szőcs Boldizsár. 

In: Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán. Szőcs Boldizsár meséi. (Életjel könyvek 115.)  Életjel, Szabadka, Kiadás éve: 2005. 130–131. oldal.

 
adattar.vmmi.org/fejezetek/667/01_szocs_boldizsar_mesei.pdf

3. Munkacsere (Szaján), mesemondó Vastag Matild. 

In: Beszédes Valéria: Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese. (Életjel könyvek 15.) Életjel, Szabadka, 1978. 74–76. oldal.

adattar.vmmi.org/fejezetek/663/02_mesek.pdf

A képzőművészeti pályázatra érkező munkán ugyancsak kérjük a versenyző teljes nevét, születési évét, levélcímét, telefonszámát, villámposta címét és felkészítőjének nevét, elérhetőségeit feltüntetni az alkotás hátlapján. A képzőművészeti alkotások beküldési határideje: 2023. április 27.

A verseny tehát két részből áll: körzeti elődöntőkből és döntőből. Az előadóművészi kategóriában a versenyzők a magyar népmesekincsből választhatnak tetszés szerint egy népmesét. A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más ismerősüktől hallott tréfás mesét:

a) e-mailban elküldve, lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével a hajnal.anna84@gmail.com vagy a jlnelli1974@gmail.com  címre, és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen,

b) előadják gyűjtésüket a versenyen.

Jelentkezni az alábbi címre lehet: Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, 24400 Zenta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás Baráth Hajnal Anna (063/569-247) és Juhász Lassú Kornélia (063/8-629-568) főszervezőktől kapható. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:

1. a versenyző teljes nevét,

2. születési évét és korcsoportját,

3. levélcímét, telefonszámát és villámposta (e-mail) címét,

4. a versenykategóriát,

5. az elmondásra kerülő népmese címét és

6. a felkészítő személy nevét, villámposta címét és telefonszámát.

Az előadóművészi kategóriában a jelentkezési határidő: 2023. április 14.